Sruši kutije

Predstavljanje i pravila

Sruši kutije je veoma jednostavna igra sa kockicama u kojoj je vaš cilj da srušite kutije sa brojevima od 1 do 9.

U fizičkoj verziji igre, igra je na tabli sa pločicama od 1 do 9 koje su zakačene na rešetci, i svaka od njih može biti ili gore ili dole.

Kada ste vi na potezu, bacate kockice, a nakon toga spuštate jednu ili više pločica čiji zbir odgovara zbiru bačenih kockica. Na primer, ako dobijete 4 i 5, možete da spustite samo pločicu 9, pločice 2 i 7, ili pločice 1, 3 i 5. Pločice koje su već spuštene ne mogu da se koriste do kraja vašeg poteza.

Nastavljate sa bacanjem kockica i spuštanjem pločica sve dok ne dobijete ukupan broj kockica kojim ne možete da spustite preostale pločice. Na primer, sa bačenom sedmicom i preostalim pločicama 2, 4 i 6, nema načina da se dobije sedmica. Nakon toga sledeći igrač je na potezu.

Na kraju vašeg poteza, dobijate poene u zavisnosti od spuštenih pločica. Pločica 1 vredi 1 poen, pločica 2 2 poena, i tako dalje. Zbir svih pločica dakle vredi 45 poena.

Ako uspete da spustite sve pločice, onda se one ponovo podižu i možete da nastavite potez sa svim pločicama. Ovo vam dozvoljava da dobijete više od 45 poena u jednom potezu. Vaš potez može da traje beskonačno ako imate malo strategije i mnogo sreće!

Igra se završava kada neko dostigne određeni broj poena, 250 poena podrazumevano. Drugi igrači nakon toga imaju još jedan potez da dostignu taj broj i da ga pobede dok se igra ne završi definitivno.

Prečice na tastaturi