Golf

Golf je igra koja se igra sa 2 do 6 igrača sa dva standardna špila od 52 karte uz džokere, i nema apsolutno nikakve veze sa istoimenim sportom.
Cilj je da postignete što je manje poena moguće tako što ćete izbegavati nagomilavanje karata visoke vrednosti na vašoj tabli.

Pravila igre

Tabla

Svaki igrač ispred sebe ima od 4 do 12 karata koje su u početku skrivene, ove karte formiraju njegovu tablu. Cilj igre je da otkrijete sve karte na vašoj tabli i da izbegnete gomilanje karata visoke vrednosti, a cilj je i da poređate karte iste vrednosti koje se tada računaju kao 0.

Napredak poteza

Kada je na potezu, igrač mora da:

  1. Izvuče kartu, ili uzme kartu sa vrha gomile odbačenih
  2. Zameni postojeću kartu na svojoj tabli, otkrivenu ili skrivenu, sa kartom koja je upravo izvučena i koja je otkrivena
  3. Odbaci kartu koja je uklonjena sa njegove table

Igrač može da odbaci kartu koju je upravo izvukao ako je nije uzeo iz odbačenih karata, ali u tom slučaju, mora da otkrije jednu od skrivenih karata sa svoje table. Nije dozvoljeno da odmah odbacite kartu koju ste uzeli iz odbačenih karata, budući da bi ovo bilo kao da ste preskočili potez.

Morate da izbegavate da imate karte visoke vrednosti na vašoj tabli što je više moguće, ali ako uspete da formirate par, tri ili četiri iste, horizontalno, vertikalno ili diagonalno, u bilo kom celom redu ili koloni, onda se ove karte računaju kao 0. Takođe bi trebali da pokušate da sprečite vaše protivnike da poređaju karte na isti način.

Kraj runde

Kako biste završili rundu, morate da otkrijete sve karte na vašoj tabli. Nakon što to uradite, svaki igrač dobija još jedan poslednji potez i runda se završava.
Igrač koji prvi otkrije sve karte na svojoj tabli i završi rundu, mora da bude siguran da ima tablu sa najmanjim ukupnim rezultatom.

Na primer, Ako Alisa završi rundu sa 11 poena dok je Bob imao 9 a Sedrik 17, Alisa dobija ukupno 11 * 2 = 22 poena. U drugom primeru, ako Alisa završi rundu sa 4 poena dok je Bob imao 5 a Sedrik 3, Alisa dobija ukupno 4 + 10 = 14 poena.

Red karata iste vrednosti se računa kao 0. Kec vredi 1, karte od 2 do 10 imaju svoje brojčane vrednosti, žandar vredi 11, dama 12, kralj 0 a džoker -3.
Kada igrač dostigne ograničenje rezultata, podrazumevano 100 poena, ispada iz igre. Pobednik cele igre je poslednji igrač koji ostane u igri, ili onaj sa najmanjim rezultatom ako svi preostali igrači ispadnu u istoj rundi.

Opis prečica na tastaturi