Backgammon

Bekgemon je tradicionalna Saksonska igra borbe dva igrača. Ima puno starijih verzija širom sveta i one verovatno dolaze iz starog Rima ili čak i ranije.
Cilj je da izbacite sve vaše dame sa table, pre nego što vaš protivnik to uradi. Igra se sa dve klasične kockice i sa posebnom tablom sa 24 polja.

Pravila igre

Tabla

Bekgemon tabla se sastoji iz 24 polja, podeljena je na 4 dela a svaki od njih ima 6 polja, ili, drugim rečima, 2 reda od po 12 polja.
Polja imaju svoje brojeve, 1 u donjem desnom uglu, 12 u donjem levom, 13 u gornjem levom, a 24 u gornjem desnom.
Dame prvog igrača će se kretati po tabli od polja 24 do polja 1, dok će dame drugog igrača ići u suprotnom pravcu, od polja 1 do 24.

Obično, dva dela sa desne strane se zovu unutrašnji, a dva sa leve spoljašnji. Na taj način, kućica svakog igrača je iznad ovih delova (na vrhu prvog igrača, sa početnim poljem 24, a na dnu drugog igrača, sa početnim poljem 1).
Na kraju, linija odvaja dve kućice.

Svaki igrač na početku ima 15 dama, koje su postavljene ovako: 2 dame na polju 24, 3 dame na polju 8 i 5 dama na poljima 13 i 6 za prvog igrača, i simetrično, 2 dame na polju 1, 3 dame na polju 17 i 5 dama na poljima 12 i 19 za drugog igrača.

Pomeranje

U svakom potezu, bacaju se kockice i jedna ili dve dame se pomeraju prema broju na kockicama.

Igrač može da pomeri istu damu dva puta zaredom, dokle god se svaki potez odigra jedan posle drugog. Dakle, na primer, ako dobijete 3 i 6, ne možete da pomerite damu odmah za 9 polja; ali možete da je pomerite prvo za 3 a zatim za 6 polja, ili suprotno, prvo za 6 polja a zatim za 3, u zavisnosti od vašeg izbora i mogućnosti.
Igrač takođe može da pomeri jednu damu za 3 polja a zatim drugu za 6 ili obrnuto. Redosled igranja kockica nije bitan.

Veoma je važno razlikovati svaki potez zato što sve nije uvek dozvoljeno (pogledajte ispod). U prethodnom primeru, možda je bio slučaj da dama koju ste hteli da pomerite može da ode 9 polja napred, ali ne može ni 3 ni 6 polja, u tom slučaju ne možete da pomerite tu damu u ovom potezu.
Moraćete da pomerite drugu damu ako možete. Može se dogoditi da morate da preskočite vaš potez ili jedan deo poteza zato što nema mogućih poteza.

Kada dobijete dupli broj, kockice se igraju dva puta umesto samo jednom. Dakle, na primer, ako dobijete 5 5, možete da odigrate 4 poteza umesto samo 2.
U tom slučaju, možete četiri puta da pomerite istu damu, ili četiri različite dame, po vašem izboru.

Barijere i vraćene dame

Kada pomerate damu, možete da je stavite na prazno polje, ili na polje na kojem je već jedna ili više vaših dama.

Možete takođe da stavite vašu damu na polje na kojem je jedna protivnička dama, u tom slučaju je ta dama vraćena. Vraćena dama se stavlja na liniju i mora ponovo da uđe na tablu pre bilo kog drugog poteza
Ne možete da pomerite nijednu damu na tabli dokle god vam je jedna ili više dama vraćeno od strane vašeg protivnika.
Jedinica na kockici dozvoljava da vratite damu na tablu na polje 1 ili 24, dvojka na polje 2 ili 23, i tako dalje. naravno u vašoj kućici, polja 19 do 24 za prvog igrača a polja 1 do 6 za drugog igrača.

Ne možete da stavite damu na polje na kojem su dve ili više protivničkih dama; one čine barijeru.
Dakle nemoguće je da polje ima dame oba igrača u isto vreme.

Izbacivanje dami

Kada su sve vaše dame u vašoj kućici, na poljima 1 do 6 i 19 do 24, faza izbacivanja može da počne.
Jedinica na kockici dozvoljava da izbacite damu sa polja 1 ili 24, dvojka sa polja 2 ili 23, i tako dalje.

Ako nema dama na tačno tom polju, možete da izbacite dame sa daljih polja, ali samo ako nema dama na prethodnim poljima.
Na primer ako na kockici dobijete četvorku, uvek možete da izbacite damu sa polja 4; možete takođe da izbacite dame sa polja 3, 2 i 1, ali samo ako nemate dama na poljima 4, 5 ili 6.
U tom slučaju, možda se neće svi brojevi kockica u potpunosti iskoristiti. Ovakvi neiskorišćeni brojevi kockica se gube.

Ako je jedna od vaših dama vraćena u toku faze izbacivanja, više ne možete da izbacujete dame dok se vraćena dama ne vrati na tablu i u vašu kućicu.

Pobeđivanje, gemon i bekgemon

Da biste pobedili u rundi, morate da izbacite sve vaše dame sa table. Računa se poen. Potpuna igra se obično igra do 3, 5 ili 7 poena, do kojih se stiže kroz nekoliko rundi (bar 3).
Budući da nasumični brojevi kockica igraju veliku ulogu u igri, prilično je neobično da se cela igra završi nakon jedne runde.

Ako uspete da izbacite sve vaše dame sa table pre nego što je vaš protivnik izbacio jednu, računaju se dva poena umesto jednog. Ovo se zove bekgemon.
Ako završite rundu dok je vaš protivnik još imao vraćene dame ili dame koje nisu u kućici, bez obzira da li je izbacio neku figuru ili ne, to je bekgemon koji donosi 3 poena.

Dupliranje uloga

U bilo kom trenutku, možete da zahtevate dupliranje uloga. Ako vaš protivnik prihvati, igra se nastavlja; ako odbije, on odmah gubi rundu.
Kada to uradite, runda će doneti dva poena umesto jednog, i samim tim vrednost gemona ide na 4 poena a bekgemona na 6.

Nakon što duplirate ulog a vaš protivnik prihvati, on ima pravo dupliranja. Sada je on jedini ko može da duplira ulog.
Ako on zahteva dupliranje a vi prihvatite, runda će biti učetvorostručena a vi sada imate pravo da duplirate. Ako želite da zahtevate treće dupliranje, vrednost runde može dostići 8 poena, i tako dalje.
Teoretski, nema ograničenja u broju zahteva dupliranja, ali runde koje vrede 16 ili više poena su prilično retke.

Budući da je nemoguće odbiti zahtev za dupliranje, ne možete da ga zahtevate u svakoj situaciji. Na primer u igri do 7 poena, ako vaš protivnik vodi 6-5, ne možete da zahtevate dupliranje. Obično, u ovoj situaciji, trebao bi vam gemon, ili dve standardne pobede, kako biste pobedili. Dupliranje bi uklonilo ovo i dozvolilo vam da pobedite u jednoj rundi. Drugim rečima, ovo bi uklonilo rezultatsku prednost vašeg protivnika.
Uopšte, ako bi dupliranje dozvolilo da odmah pobedite ili bi uklonilo rezultatsku prednost, nije dozvoljeno.

Opis prečica