Devedeset devet

Devedeset devet se igra sa standardnim špilom od 52 karte, ili sa 2 špila ako ima puno igrača. Cilj igre je da dostignete ukupan zbir od 33, 66 ili 99 ali bez prelaženja ovih ograničenja.

Pravila igre

Na početku igre, svaki igrač počinje sa 9 žetona (ili sa bilo kojim brojem odlučenim pre igre). Ovi žetoni predstavljaju « živote » i igrač koji je izgubio sve ispada iz igre

Na početku runde, svaki igrač dobija 3 karte. Gomila odbačenih karata je prazna pa je ukupan zbir 0. Kada ste na potezu, birate kartu, koju stavljate na vrh gomile odbačenih karata, a zatim odmah izvlačite novu iz špila, kako biste u ruci uvek imali tačno 3 karte. Karta koju ste upravo odigrali ide u gomilu odbačenih karata i formira ukupan zbir, vrednost zbira se izgovara i na potezu je sledeći igrač.

Vaš cilj je dakle da dostignete tačno 33, 66 ili 99, ali da ih nikada ne pređete, i opciono da naterate druge igrače da za vas prelaze ova ograničenja.

Ovo su vrednosti karata :

Neke karte takođe imaju dodatne efekte:

Pojašnjenja:

Prečice na tastaturi