Hiljadu

Hiljadu, na Poljskom Tysiac, ili na Ruskom Tysiacha, je igra sa trikovima u istočnoj Evropi. Popularna je u Poljskoj, Srbiji, Ukrajini i Rusiji. Igra se sa tri igrača i standardnim špilom ali sa 24 karte od devetke do keca. Njena glavna prepoznatljiva karakteristika je mogućnost menjanja aduta u toku iste runde objavljivanjem ženidbe kralja i dame iste boje.

Pravila igre

Deljenje

Delitelj meša i deli 7 karata svakom igraču, i ostavlja 3 skrivene karte koje će formirati gomilu koju će uzeti napadač (pogledajte ispod).

Ulaganje

Igrač koji prati delitelja započinje ulaganje i mora da uloži najmanje 100 poena.
Sledeći igrači mogu, kada su na potezu, ili da ulože više poena, to su ulozi zaokruženi na petice ili desetke, ili da preskoče. Igrači koji preskoče ne mogu ponovo da ulažu do kraja runde. Nije moguće uložiti više od 120 poena ako nemate ženidbe u ruci (pogledajte ispod).

Ulaganje se završava kada svi osim jednog igrača preskoče. Onaj koji je zadržao krajnji ulog postaje napadač trenutnog deljenja.
On mora da osvoji bar onoliko poena koliko je uložio. Druga dva igrača će biti branioci.

Napadač zatim uzima tri karte iz gomile skrivenih, pokazuje ih svima, a zatim ih stavlja u svoju ruku.
Daje jednu kartu po svom izboru svakom igraču. Karte koje se daju mogu ali i ne moraju biti iz gomile karata koja je upravo otkrivena. Svaki igrač će dakle imati 8 karata u ruci za igranje runde.
Nakon što se karte talona otkriju, napadač takođe ima mogućnost da podigne vrednost svog uloga do 400 poena.

Igranje karata

Kao i u svim igrama sa trikovima, napadač započinje prvi trik, a nakon toga osvajač prethodnog trika započinje sledeći.
Ako postoji adut, najjača karta te boje uzima, u suprotnom najjača karta početne boje uzima.

Na početku nema određenog aduta, može se odrediti ili promeniti više puta u toku runde (pogledajte ispod).
Redosled karata je nepromenljiv, bez obzira da li je boja adut ili ne: Kec, 10, kralj, dama, žandar, 9. Imajte na umu da, kao u Belote a suprotno Jassu, desetka pobeđuje kralja. Poeni, sa ukupnim zbirom od 120, takođe se ne menjaju:

Ženidba

Igrač koji započinje novi trik može, ako ima kralja i damu iste boje, da odigra jednu od ove dve karte i objavi ženidbu.
Adut je od tog trenutka ta boja, i ostaje do kraja runde ili dok ga ne zameni neka druga ženidba. Boja aduta se dakle može promeniti više puta u toku jedne runde. Nemoguće je objaviti ženidbu na početku prvog trika. Neophodno je da u ruci imate obe karte u toku objave. Ako odigrate kralja ili damu a ne objavite ništa, gubite ovu mogućnost u sledećem triku.

Objavljivanje ženidbe takođe donosi bonus u poenima, koji je u većini slučajeva neophodan za uspešan ulog:

Brojanje poena

Ako je napadač osvojio bar onoliko poena koliko je uložio, dobija onoliko poena koliko je uložio. Ako ne uspe, gubi ovaj broj poena. Branioci dobijaju onoliko poena koliko su osvojili odmah i svako za sebe, bez obzira na rezultat (uspeh ili neuspeh) uloga napadača.
Na primer: Alisa ulaže 140 poena protiv Boba i Sedrika. Ako osvoji 153 poena, osvaja 140. Ako osvoji samo 139, gubi 140.

Poeni koji se upisuju kao rezultat se uvek zaokružuju na 5, ali najmanji broj poena koji je neophodan za uspešan ulog se mora osvojiti, u suprotnom je ulog neuspešan.
U primeru iznad, iako se 139 zaokružuje na 140, osvojeni broj je ipak manji od uloženog 140.

Bure

Ako igrač osvoji manji broj poena od neophodnog za pobedu, ali za samo 120 poena manje, njegov rezultat će biti smanjen za 120 poena od rezultata neophodnog za pobedu. Na primer, za pobedu od 1000 poena, svaki rezultat od 880 do 999 smanjuje se na 880. Kažemo da je igrač na buretu. Da biste pobedili, morate da osvojite bar 120 poena u naredne tri runde.

U potpunosti je moguće da pobedite a da prethodno ne budete na buretu, na primer tako što ćete osvojiti 140 poena kada ste na 860 a pobeda je na 1000 poena.

Predaja

Nakon što otkrije gomilu sa tri karte, napadač može, ako smatra da ne može da uspe sa svojim ulogom, da odluči da odmah preda rundu.
U tom slučaju, napadač ne dobija ništa, a branioci svi dobijaju vrednost uloga podeljenu na 2, uz napomenu da moraju da dobiju najmanje 60 poena, i da se poeni zaokružuju na sledeću peticu.
Ulozi od 100 do 120 poena dakle daju 60 poena svakom braniocu, 125 ili 130 daju 65, 135 ili 140 daju 70, i tako dalje. Igrač može da preda samo dva puta u toku cele igre bez bilo kojih drugih posledica. Ako preda treći put, gubi 120 poena. Nije dozvoljeno da predate kada ste na buretu.

Prazna

Za igrača koji ne osvoji poene u toku runde kaže se da je odigrao praznu rundu. Ovo ne donosi posledice ako se desi dva puta u toku igre, ali nakon trećeg puta, gubi 120 poena. Prazne runde se ne računaju na buretu. Osvajanje 2 poena, koji će se zaokružiti na 0, ne računa se kao prazna runda.

Opis prečica na tastaturi