alguien sabe hacer cantar al jaws?

610 mensajes, 21 páginas: 1 …  10 1112  13 14 …  21 ↖ Volver a la lista de temas

331. rodrigo,

Pásame ese tema Porfa a mí permanente saludos

332. el-angelito,

pues yo también quiero ese tema que tanto lo espero me pasas por permanente porfa

333. Gatito-Lindo,

por favor, pásame esa música amí también

334. yoli2002,

digamos que solo tengo lo que es las líneas de la canción, mas no una canción hecha como tal.

335. el-angelito,

o.o que pena

336. rodrigo,

Bueno igual Pásala porfa Muchas gracias y saludos

337. yoli2002,

siii solo espéren a que tenga tiempo, ya que martes y jueves no puedo por la escuela..

338. rodrigo,

Ok está bien Pásala cuando tengas tiempo saludos

339. el-angelito,

hola! he hecho un partido con eloquence! acá el link: https://www.blindworlds.com/publicacion/115028

340. Game,

Hey Mateito, ese es el link de tu Eloquence 4.7, no el del partido xD.
Y acá yo tengo un partido de futbol que puede narrar Eloquence, y antes de pasárselos en un.txt, les recomiendo que antes de leer el documento pongan Eloquence a una velocidad rápida
Aquí va:
https://dl.dropbox.com/s/aqim1h0b0pdgeqd/Partido%20de%20f%C3%BAtbol%20para%20Eloquence.txt?dl=0

341. deniss-richi ,

Hola. Gracias por compartir el relato de footbal o como se escriba, narrado por eloquence. Está muy bueno

342. vane-rdr ,

como es eso de los enlaces directos,tengo activada una cosa que dice que permitir los enlaces automáticos en si, y permitír las descargas automáticas, también en si, pero eso no l se usar. ajajaj

343. gonzalo ,

los enlaces automaticos es para si haces clic, en un enlace, se abre el navegador abriendo el enlace,te ubicas en el ht sobre en el enlace le das enter y se abre el navegador abriendo el enlace.

344. Kitoshi_Yoshimatsu,

eh, alguien postea la letra que hizo entombinator de la cátedra de residente? el texto, no el audio. Porfa, les estaría agradecido

345. Heavy_Gamer_girl_777,

Yo tengo unas canciones que subió Mateo, esa me suena conocida.

346. Game,

Bien, aquí va la letra.
‵vs100eeelreeeeesiiirríiiiiimaaacoooooon laaaáaaaaa, hoooytuuuuuupaaapáaaaaaa teeecoooooomeeeráaaaa iilaaarraaajaaateeelaaadeeejaaaráaa maaasaaabiéeeeertaaa queeeeelcaaanáaaaaal deeepaaaaanaaamáaaaaaa, tuuuleeetraaamaaaláaandraateeermiiinaaaraaaeeescooondiiidaaaa deeebaaajóodeeelsoofaaadeeemaaamáaaaaa, aaalooosrraaapeeeríitoooscooomoootuuu loospóonguaaacaaantaaar caaancioooncíiiiitaaasdeeeeemaaanáaaaaaa. Nooosoondeeeveeerdáaa peeerooonoooteeermiiinéeelreeesiiideeenteeeauraaarríiiiimaaacoooooon laaaéeeeee, tuiiituuucooomiiitéee deeemaaaliaaanteeebeeebéee chiiimpaaancéee aaalaaavéeeeee miaaaceeeeencaaaféeeeee. loooshaaagooopuuuréeedeeesdeeequeeempeeeceee núuuncaaapaaareee laaasbooocáaaleeespaaatieee cuaaandooorráaapieee siiinuuusaaarlooopiéeeeeee pooorqueeerraaapiaaandooosoooicooomooomaaaraaadóoooonaaacoooooonpeeeléeeeeeee. iaaaquiiiiivooolvíiiiii, nuuuncaaaaameeefuíiiiii! seeeguíiiiii riiimáaaaandooocooooonlaaaíiiiiiiiiiiiiiii! teeepaaartíii eeestaaaquieeetooocooomúuun maaaniiiquíii tuuusbooocaaaleeesyaaameeelaaascooomíiiiii soooiuuuuuuneeemsíiiiiiiii : ciiiruuujáaanooodeeelveeersooo queooopeeeraaasiiinbiiiiistuuuríiii. tuuupeeedaaazooodeeecuéeerpooodeeejaaabaaaliii réeepaaartiii mieeentraaastooomáaaaabaaaundaaaaaaiquiiiríiiiii. Nooonoooooonooonóooooo, noooteeeeermiiinóooooo, eeelrreeeeeesiiiríiiiiimaaacoooooonlaaaóoooooooooooooo: teeecooogióooteeeclaaavoooteeefooolloooteeegaaarchoooo eeeneeeféeeeeectooodoooooomiiinoooooo. Eeelreeesiiilooonoookióoo looomaaatóoo loorreeesúuuuuuciiitooo iiideeenuéeeeeevooolueeeeeenteeerróooooooooooo : loostéeengüeeensuuusmeeenteees diiiciéeeeeendooo seaaaaalaaamáaadreeequeeeloooooo paaarióooooo! yoooseeeeeequieeensóooi soooieeelqueeeteeesaaacóoo deeeliiiglúuu peeerooodíiimeeequieeeneeereeeeees túuuuuu, tueeereeejeeelfrooontúuu queeesaaalióoo aaagueeerriáaaaaar iiinuuuncaaavooolvióooooo cooomóooooo maaambrúuu. Eeenlaaaliiistaaadeeelóoosmeeejoooreeesraaapiaaandooo tuuunooofóooooormaaas páaaaaarteee deeeeeelmeeenúuuuuu, eeelreeeeeesiiidéeeeeenteee teeeeeediooocláaaaaaseee teeeeeermiiináaaaaandooo coooooonlaaaúuuuuuuuuuuu.

347. el-angelito,

siii, ese es

348. deniss-richi ,

Hola a todos y todas. Una pregunta, ¿alguien sería tan amable de pasarme ese famoso baile del tiflo vicho?. De antemano, muchas gracias! -

349. Kitoshi_Yoshimatsu,

ese baile del tiflobicho se volvió el himno de la sala, no? vale, ya te lo paso

350. rodrigo,

A mi mas porfa

351. juan700,

supergamerrrhrrrhrrríiifero! porfavór! sigue con la canción de la cátedra! porfavór! te estáva quedando buenísima!

352. SM-Casio-Chiptune ,

Pero pera,porque esa canción de la cátedra dura bastantes minutinguis eeh? hasta que la hacés te quedás frito xd

353. deniss-richi ,

Hola de nuevo. Aún no me llega el baile del tiflo bicho, alguien que porfavor lo pase por acá

354. elsupernovato ,

está buena la rola de la cátedra, vamos gamer, trae más de esas! vamos, quiero ver más maás máas!

355. Game,

Aclaro halgo. La canción de la cátedra no la hice yo, la hizo el usuario Alicanto (anteriormente Entombinator) y me la pasó. Tengo que ver si puedo hacer halgo parecido con alguna otra canción de este tipo...
Saludos

356. juan700,

esque enserio está buenísima! ojalá que pudiéra solo hacér el pedacito que sigue hasta donde dise ahoora voy de reetiraada y tu síiguees sieendo naada. escuchando eso, puedo morír felíz! jajajajajaja

357. el-angelito,

bueno yo ya hice un rap, no es exactamente rap. es una improvisación. yo la hice. pues si postea alguien yo posteo a pasar el link

358. guile ,

yo quiero ese linck

359. el-angelito,

acá el link de mi rap gamer, espero que les guste, óiganlo todo que está réquete chistoso: https://www.dropbox.com/s/go9hkdsk318d0e6/rap%20nvda.txt?dl=1

360. Kitoshi_Yoshimatsu,

Bien, aquí va la letra.
‵vs100eeelreeeeesiiirríiiiiimaaacoooooon laaaáaaaaa, hoooytuuuuuupaaapáaaaaaa teeecoooooomeeeráaaaa iilaaarraaajaaateeelaaadeeejaaaráaa maaasaaabiéeeeertaaa queeeeelcaaanáaaaaal deeepaaaaanaaamáaaaaaa, tuuuleeetraaamaaaláaandraateeermiiinaaaraaaeeescooondiiidaaaa deeebaaajóodeeelsoofaaadeeemaaamáaaaaa, aaalooosrraaapeeeríitoooscooomoootuuu loospóonguaaacaaantaaar caaancioooncíiiiitaaasdeeeeemaaanáaaaaaa. Nooosoondeeeveeerdáaa peeerooonoooteeermiiinéeelreeesiiideeenteeeauraaarríiiiimaaacoooooon laaaéeeeee, tuiiituuucooomiiitéee deeemaaaliaaanteeebeeebéee chiiimpaaancéee aaalaaavéeeeee miaaaceeeeencaaaféeeeee. loooshaaagooopuuuréeedeeesdeeequeeempeeeceee núuuncaaapaaareee laaasbooocáaaleeespaaatieee cuaaandooorráaapieee siiinuuusaaarlooopiéeeeeee pooorqueeerraaapiaaandooosoooicooomooomaaaraaadóoooonaaacoooooonpeeeléeeeeeee. iaaaquiiiiivooolvíiiiii, nuuuncaaaaameeefuíiiiii! seeeguíiiiii riiimáaaaandooocooooonlaaaíiiiiiiiiiiiiiii! teeepaaartíii eeestaaaquieeetooocooomúuun maaaniiiquíii tuuusbooocaaaleeesyaaameeelaaascooomíiiiii soooiuuuuuuneeemsíiiiiiiii : ciiiruuujáaanooodeeelveeersooo queooopeeeraaasiiinbiiiiistuuuríiii. tuuupeeedaaazooodeeecuéeerpooodeeejaaabaaaliii réeepaaartiii mieeentraaastooomáaaaabaaaundaaaaaaiquiiiríiiiii. Nooonoooooonooonóooooo, noooteeeeermiiinóooooo, eeelrreeeeeesiiiríiiiiimaaacoooooonlaaaóoooooooooooooo: teeecooogióooteeeclaaavoooteeefooolloooteeegaaarchoooo eeeneeeféeeeeectooodoooooomiiinoooooo. Eeelreeesiiilooonoookióoo looomaaatóoo loorreeesúuuuuuciiitooo iiideeenuéeeeeevooolueeeeeenteeerróooooooooooo : loostéeengüeeensuuusmeeenteees diiiciéeeeeendooo seaaaaalaaamáaadreeequeeeloooooo paaarióooooo! yoooseeeeeequieeensóooi soooieeelqueeeteeesaaacóoo deeeliiiglúuu peeerooodíiimeeequieeeneeereeeeees túuuuuu, tueeereeejeeelfrooontúuu queeesaaalióoo aaagueeerriáaaaaar iiinuuuncaaavooolvióooooo cooomóooooo maaambrúuu. Eeenlaaaliiistaaadeeelóoosmeeejoooreeesraaapiaaandooo tuuunooofóooooormaaas páaaaaarteee deeeeeelmeeenúuuuuu, eeelreeeeeesiiidéeeeeenteee teeeeeediooocláaaaaaseee teeeeeermiiináaaaaandooo coooooonlaaaúuuuuuuuuuuu : cooonéeetaaateeetiiirooo teeemáaandoaaalreeetiiirooo teeequíiitoeeelreeepiiirooo deuuunsóoolooosuuupiiirooo teaaapláaatoooiteeetiiirooo nooovíiiroooniiigiiirooo tuuurríiimaaasooonsaaangreeeiooo sóooiuuumbaaampiiirooo soooiúuuuuunpoooeeeeeetaaa deóootroooplaaaneeetaaaimieeestiiilooonoootieeeneeetiiiqueeetaaa, miiileeetraaacooompléeeeeetaaatieeene uuunaaaméeetaaacoooncreeeta eeeduuucáaaaaaraaanaaaaaalfaaabeeeeeetaaaj aaaaaaquiiitráaaaaaigüeeel aaaaaalfaaabéeeeeetueeen foooooormáaaaaa! deeemeeeeeetraaalléeeeeetaaa deeecaaapiiitáaandooopaaalaaabraaacooomoooooo loooséeetaaa leeedoooicooomooopaaaaaandeeeréeeeeetaaa. meeeeeelooocóooooomooo cooomooosiiifuéeeraaanchuuuleeetaaa cooonlaaaaaabaaarriiigaaarreeepléeeeeetaaa taaaaaalaaatéeetaaapooorqueeemiiiliiibreeeeeetaaa, nuuuuncáaaabaaaaetaaaaraaaadieeeetaaaaaa! cuaaaaaandueeelreeeeeesiiideeeeeenteaaapriéeeeeetaaa empaaaaaacaaantóooooodooo laaaaaamaaaléeeeeetaaaj, iiiiiiteeermíiiiiinaaanpeeeeeedaaaliaaaaaandoauuunqueeenoooteeeeeengaaan biiiiiiciiicléeeeeetaaaa. Teeeeeejuuugáaaaaateee laaaaaarruuuléeeeeetaaai teeeeeermiiináaaaaateeen laaaaaacuuunéeetaaai pooooooreeetáaaraaabuuu saaandooodeeetiáaaaaaniiimaaaaaal ahooooooraaameeebuuuuuucaaapéeeeeetaaa!

610 mensajes, 21 páginas: 1 …  10 1112  13 14 …  21 ↖ Volver a la lista de temas

Responder al tema

Usted debe estar conectado para poder postear.