Remi

Pravila igre

Remi je popularna kartaška igra, čiji cilj je da se rešite svojih karata što je pre moguće formiranjem kombinacija na stolu. Prvi igrač koji nema više karata u ruci je pobednik runde.

Igra se sa dva, tri ili četiri špila od 52 karte u zavisnosti od broja igrača (dva špila za 2 do 4 igrača, tri špila sa 5 ili 6 igrača, četiri špila sa 7 ili 8 igrača). Delitelj deli 14 karata svakom igraču, ostavlja ostatak špila sa strane, a nakon toga svaki igrač igra po redu.

Kada ste vi na redu:

  1. Vaš potez počinje izvlačenjem karte iz špila ili iz gomile odbačenih karata
  2. Zatim možete da stavite nove kombinacije na sto, ili da proširite one koje već postoje (pogledajte ispod)
  3. Na kraju vašeg poteza odbacujete jednu kartu u gomilu odbačenih karata.

Ne morate da zadržite poslednju kartu za odbacivanje ako završite rundu (igranjem svih vaših karata).

Kada imate tri ili manje karata u ruci, ovo morate da prijavite drugim igračima (ovo se automatski radi u igraonici)

Kombinacije

Glavni cilj igre je da stavite kombinacije na sto, a postoje dve opšte vrste kombinacija: Nizovi u drugim igrama takođe poznatiji kao kente, i skupovi takođe poznati kao knjige.

Svaka kombinacija vam daje određen broj poena u zavisnosti od karata koje je čine. Ali, nakon što se stavi na sto, kombinacija više ne pripada vama i svaki igrač koji ima odgovarajuće karte može da je proširi. Da bi se kombinacija proširila, neophodno je dodati odgovarajuće karte na njen početak ili kraj. Ovo takođe daje poene igraču.

Nizovi ili kente

Niz ili kenta je serija karata po redu iste boje. Na primer, 9, 10 i žandar pik. Kec može ili da se igra nakon kralja ili pre dvojke. Nizovi dama, kralj i kec kao i kec, 2, 3 se prihvataju.

Skupovi ili knjige

Skup je serija karata iste vrednosti ali različitih boja. Svaka boja se može nalaziti samo jednom u skupu, pa zato skupovi nikada nemaju više od 4 karte. Na primer, 3 herc, 3 pik i 3 tref.

Ponekad se za skup od 4 karte kaže da je zatvoren, što znači da se više ne može proširiti. Ponekad se takođe koriste termini iz Pokera tri iste i četiri iste kako bi se razlikovali skupovi sa 3 ili 4 karte.

Džokeri

Džoker je posebna karta koja može da zameni bilo koju drugu kartu po želji. Može se koristiti da se napravi nepotpun niz ili skup za koji igrač nema treću kartu, ali ne može se koristiti da bi se proširila postojeća kombinacija koja je već na stolu.

Nakon što je na stolu, džoker je identičan karti koju menja. U jednoj kombinaciji se može naći samo 1 džoker.

Igrač koji ima kartu koju džoker menja može da uzme džoker i stavi ekvivalentnu kartu kao zamenu. Džoker koji se na ovaj način uzme mora da se odigra u istom potezu u formiranju nove kombinacije. Tada može da zameni bilo koju novu kartu, po želji igrača. Ako igrač koji uzme džokera odmah ne odigra isti, dobija 300 kaznenih poena. Džoker se može uzeti samo ako nema nikakvih nejasnoća u karti koju menja.

Na primer, Alisa stavlja niz dama pik, kralj pik i džoker. Ako Bob ima kec pik, može da uzme džokera. Ako je u ruci imao 7 herc i 7 karo, onda može da napravi skup pomoću ove tri karte.
Sada, ako Sedrik ima sedmicu tref, on ne može odmah da uzme džokera zato što postoji nejasnoća (džoker može da zameni ili sedmicu tref ili sedmicu pik). Može da stavi svoju sedmicu tref kako bi proširio skup, ali sedmica pik je neophodna kako bi se uzeo džoker.

Odbačene karte

Odbačene karte predstavljaju gomilu karata koje igrači odbacuju na kraju svojih poteza. Kada se špil potroši, odbačene karte se mešaju kako bi se formirao novi, ali to je prilično retko.

U većini verzija igre Remi, na početku svog poteza, igrač može da odluči da uzme prvu kartu gomile odbačenih karata (onu koja je poslednja odbačena) umesto da vuče kartu iz špila. Trebao bi da je iskoristi kako bi napravio ili proširio kombinaciju, ali to nije obavezno. Neke varijante dozvoljavaju da se uzme više odbačenih karata, ili ovo u potpunosti zabranjuju (pogledajte sekciju o varijantama ispod).

Prvo otvaranje

Prvo otvaranje se sastoji iz pravljenja jedne ili više kombinacija koje zajedno čine odabrani zbir poena, od 30 do 80 u zavisnosti od varijante, u proseku 40 ili 50. Sve dok ne napravite dovoljno kombinacija da dostignete ovaj broj u jednom potezu, nije moguće da učestvujete u igri proširivanjem postojećih kombinacija. Takođe je zabranjeno da uzimate odbačene karte umesto da izvlačite karte iz špila.

Zbog toga, na početku igre, moguće je samo da vučete i odbacujete karte dok ne izvršite prvo otvaranje. Kaže se da ste ušli u igru kada to uradite, zato što se tada uklanjaju sve zabrane za pravljenje i širenje kombinacija. Od tog trenutka, možete da pravite bilo koju pojedinačnu kombinaciju ili da proširite druge koje su na stolu.

Bodovanje

Svaka karta koja postane deo kombinacije donosi određeni broj poena svom vlasniku. Ali, nakon što je karta na stolu, više ne pripada nikome.

Poeni se obično broje na kraju runde, i različiti načini se koriste da se označe karte kako bi se znalo ko je šta uradio. U igraonici, sve se automatski boduje dok je igra u toku (poeni se odmah dodaju kada se karte odigraju).

Na kraju runde, pobednik takođe dobija sve poene za karte koje su ostale u rukama drugih igrača. U tom slučaju, džoker vredi 20 poena a kec uvek 15.

Bonus od 100 poena se daje ako je igrač završio rundu a nijedan drugi igrač se još nije otvorio.

Ako se igrač otvori i završi rundu u istom potezu, kaže se da je izvršio remi i dobija bonus od 200 poena. Ako to uradi korišćenjem samo karata svoje ruke, što znači bez širenja drugih kombinacija, onda bonus postaje 300 poena.

Ovaj bonus se sabira sa prethodnim! Ako igrač izvrši Remi a niko se nije otvorio, može da dobije ukupan bonus od 300 ili 400 poena.

Varijante

Varijante vezane za odbačene karte

Postoji nekoliko varijanti odbacivanja karata

Varijante bodovanja

Igraonica nudi dva različita načina bodovanja:

Režim izazova

U ovom režimu, cilj je da imate što manje poena možete. Igrač koji završi rundu ne dobija poene, dok njegovi protivnici dobijaju poene na osnovu karata u njihovim rukama. Kombinacije koje se prave ili proširuju ne daju poene, cilj je da se što brže možete rešite vaših karata.

Kao i u igrama kao što su Uno ili Domine, igrači koji dostignu određeno ograničenje ispadaju iz igre, krajnji pobednik je igrač koji ostane u igri sa najmanjim brojem poena.

Završavanje runde pravljenjem Remija dozvoljava da duplirate poene koje protivnici dobijaju. Ako to uradite korišćenjem samo vaše ruke (bez proširivanja) možete ih utrostručiti, a ako to uradite dok se niko još nije otvorio, mogu se čak i učetvorostručiti.

Manipulacija već napravljenim kombinacijama

Ova varijanta vam dozvoljava manipulaciju postojećim kombinacijama, njihovim razdvajanjem, pridruživanjem ili premeštanjem karata sa obe strane, u cilju pravljenja novih kombinacija. Na primer, ako u ruci imate četvorke herc i tref, a na stolu je niz 4, 5, 6 i 7 karo, možete uzeti četvorku karo iz niza kako biste napravili novi skup četvorki. Takođe, ako imate osmicu pik, a na stolu su već 6, 7, 8, 9 i 10 pik, onda ovaj niz možete razdvojiti u 6, 7 i 8 sa jedne strane a sa druge 8, 9, 10, stavljanjem vaše osmice.

Karte koje na ovaj način uzmete privremeno su u vašoj ruci, ali se odmah u tom potezu moraju vratiti na sto. Ako ne odigrate karte koje su uzete pre kraja poteza, ili ostavite kombinacije na stolu u besmislenom redosledu, kao i uzeti džokeri koji nisu odigrani, daju 300 kaznenih poena odgovarajućem igraču.

Kada uzmete karte sa stola, njihova vrednost u poenima se privremeno oduzima od vašeg rezultata. Zato, uzimanje karte iz kombinacije i prosto njeno igranje u neku drugu bez stavljanja neke vaše karte neće dati dodatne poene, dok će vam primer iznad sa četvorkama dati 10 poena (ne 15) zato što ste odigrali samo dve nove karte.

Napomena da je izuzetno lako da napravite grešku i platite ogromnu kaznu. Budite pažljivi i dobro pripremite vaš potez pre nego što ga izvršite! Imajte takođe na umu da ako uklonite keca sa mesta gde je vredeo 15 poena i igrate ga tamo gde će vredeti 5, izgubićete 10 poena.

Identične karte

Ova varijanta uključuje novu vrstu kombinacija, identične karte. Kombinacija identičnih karata je kombinacija koju čine 3 ili više potpuno iste karte. Kada se omogući ova vrsta kombinacija, uvek se igra sa 4 špila od 52 karte bez obzira na broj igrača.

Ovakva kombinacija se teško dobija, zato se vrednost karata u njoj razlikuje:

Opis prečica na tastaturi

Da biste manipulisali kombinacijama na stolu, pritisnite C da otvorite listu kombinacija na stolu a zatim otvorite kontekstni meni (aplikacioni taster ili desni klik miša).